Tehtävän päättyminen UM/2020/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lähetystöneuvos Jyri Järviaho, p. 029 5351449

Asia

a) Geneven pysyvän edustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Terhi Hakalan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2020 b) Lissabonin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Tarja Laitiaisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2020 c) Soulin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Eero Suomisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2020

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Terhi Hakalan edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2020, ulkoasiainneuvos Tarja Laitiaisen edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2020 sekä ulkoasiainneuvos Eero Suomisen edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.