Tehtävään määrääminen UM/2020/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lähetystöneuvos Jyri Järviaho, p. 029 5351449

Asia

a) Washingtonin suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Kirsti Kauppi Genevessä olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2020 lukien b) Bangkokin suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Satu Suikkari-Kleven Lissabonissa (Portugali) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2020 lukien c) Ulkoasiainneuvos Antti Helanterä (ulkoministeriö) Moskovassa (Venäjä) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2020 lukien edellyttäen, että valtioneuvoston listalla IV esitetty nimitys ulkoasiainneuvoksen virkaan on hyväksytty d) Ulkoasiainneuvos Pekka Metso (ulkoministeriö) Soulissa (Korean Tasavalta) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2020 lukien e) Moskovan suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Mikko Hautala Washingtonissa (Yhdysvallat) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2020 lukien

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Kirsti Kaupin Genevessä olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2020 lukien, ulkoasiainneuvos Satu Suikkari-Klevenin Lissabonissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2020 lukien, ulkoasiainneuvos Antti Helanterän Moskovassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2020 lukien, ulkoasiainneuvos Pekka Metson Soulissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2020 lukien sekä ulkoasiainneuvos Mikko Hautalan Washingtonissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2020 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.