Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta (HE 21/2020 vp; EV 31/2020 vp)

HE 21/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, p. +358 295 330 234

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.