Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen OKM/2020/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri

Hanna Kosonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Elina Anttila, p. +358 295 330 188

Esitys

Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen neuvotteleva virkamies, hallintotieteiden lisensiaatti Tuija Päivärinnan 18.5.2020–30.4.2022 väliseksi ajaksi, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaana

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. yhteenveto virkaa hakeneiden ansioista *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.