Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2019/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 103/2019 vp; EV 19/2020 vp)

HE 103/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, p. 029 5162456

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain hyljetuotteiden kaupasta, lain metsästyslain 43 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta ja lain metsästyslain 43 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä toukokuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.