Valtuuskunnan asettaminen STM/2020/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Maailman terveysjärjestön (WHO) 73. yleiskokous 18.5.-19.5.2020

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, p. 029 5163425

Asia

Maailman terveysjärjestön (WHO) 73. yleiskokous järjestetään 18.5.-19.5.2020. Kokous järjestetään videokokouksena koronaviruspandemiasta johtuen. Yleiskokouksessa käydään ainoastaan keskustelu COVID-19-tilanteesta ja vahvistetaan hallintoneuvoston uusien jäsenten valinnat. WHO:n 146. hallintoneuvostossa yksimielisesti hyväksytyt päätökset ja päätöslauselmat käsitellään hiljaisuusmenettelyssä kokouksen alla. Yleiskokous voi kokoontua uudelleen myöhemmin vuonna 2020. Yleiskokousta tavallisesti edeltävä neuvoa-antava ohjelma-, budjetti- ja hallintokomitean kokous siirretään. Esitetään, että valtioneuvosto asettaa Maailman terveysjärjestön (WHO) 73. yleiskokoukseen 18.5.-19.5.2020 seuraavan valtuuskunnan: Valtuuskunnan johtaja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Jäsenet pysyvä edustaja, suurlähettiläs Terhi Hakala, Geneven pysyvä edustusto valtiosihteeri Eila Mäkipää, sosiaali- ja terveysministeriö osastopäällikkö Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö johtaja Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö ministerineuvos Eero Lahtinen, Geneven pysyvä edustusto kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö lääkintöneuvos Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, sosiaali- ja terveysministeriö erityisavustaja Laura Lindeberg, sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Pirjo Pietilä-Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Kaisa Lähdepuro, sosiaali- ja terveysministeriö korkeakouluharjoittelija Elina Mäkelä, Geneven pysyvä edustusto

Esitys

Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan Maailman terveysjärjestön (WHO) 73. yleiskokoukseen 18.5.-19.5.2020.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.