Valtuuskunnan asettaminen STM/2020/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Maailman terveysjärjestön (WHO) hallintoneuvoston 147. kokous 22.5.2020

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, p. 029 5163425

Asia

Maailman terveysjärjestön (WHO) hallintoneuvoston 147. kokous 22.5.2020. Kokous järjestetään videokokouksena koronaviruspandemiasta johtuen. Suomi aloitti kolmivuotiskautensa 34 jäsenen hallintoneuvostossa toukokuussa 2018. Osastopäällikkö Päivi Sillanaukee edustaa Suomea hallintoneuvostossa ja on toiminut kaksi vuotta Euroopan aluetta edustavana varapuheenjohtajana. WHO:n hallintoneuvoston 147. kokouksessa käsitellään neuvoston sekä ohjelma-, budjetti- ja hallintokomitean puheenjohtajiston valinnat. Esitetään, että valtioneuvosto asettaa WHO:n hallintoneuvoston 147. kokoukseen seuraavan valtuuskunnan: Valtuuskunnan johtaja osastopäällikkö Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenet pysyvä edustaja, suurlähettiläs Terhi Hakala, Geneven pysyvä edustusto ministerineuvos Eero Lahtinen, Geneven pysyvä edustusto kansainvälisten asiain neuvos Outi Kuivasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Kaisa Lähdepuro, sosiaali- ja terveysministeriö korkeakouluharjoittelija Elina Mäkelä, Geneven pysyvä edustusto

Esitys

Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan Maailman terveysjärjestön (WHO) hallintoneuvoston 147. kokoukseen 22.5.2020.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.