Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 108/2019 vp; EV 20/2020 vp)

HE 108/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Jokinen, p. 029 5163594

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vakuutusyhtiölain muuttamisesta, lain työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, lain vakuutusten tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain vakuutussopimuslain 5 d §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.