Viran täyttäminen YM/2020/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön kansliapäällikön virkaan nimittäminen

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm, p. +35 8295250113

Asia

Juhani Damski on antanut ympäristöministeriölle valtion virkamieslain 8 a §:ssä tarkoitetun selvityksen sidonnaisuuksistaan. Selvityksen mukaan hänellä ei ole sellaisia sidonnaisuuksia, että niillä voitaisiin katsoa olevan merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiä hoitaa ympäristöministeriön kansliapäällikön virkaa.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää ympäristöministeriön kansliapäällikön virkaan pääjohtaja, filosofian tohtori Juhani Damskin ajalle 1.6.2020-31.5.2025

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteenveto virkaa hakeneiden ansioista *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.