Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta (HE 47/2019 vp; EV 10/2020 vp)

HE 47/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta, p. +35 8295530117

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lait Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.