Viran täyttäminen OM/2020/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Oikeusministeriö

Valtakunnanvoudin viran täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Antti Leinonen, p. 029 5150264

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää valtakunnanvoudin virkaan oikeustieteen kandidaatti Juhani Toukolan 1.12.2020 lukien 30.11.2025 päättyväksi määräajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.