Valtioneuvoston asetus MMM/2020/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Risto Lampinen, Kalatalousneuvos p.029 5162458
Asia
Asetuksella toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus siitä, että otetaan käyttöön korvaus vahinkoja aiheuttavien hylkeiden poistosta aiheutuvista kuluista. Tähän tarkoitukseen on valtion talousarvion 2020 momentille 30.40.62 Elinkeinokalatalouden edistäminen otettu 300 000 euron määräraha. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan huhtikuun 8. päivänä 2020 ja olemaan voimassa vuoden 2023 loppuun.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen