Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) VNK/2020/38

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2020 20.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

A 8/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Valtioneuvosto, yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, päätti 16.3.2020, että Suomessa vallitsevat valmiuslain (1552/2011) 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Tällä käyttöönottoasetuksella otetaan käyttöön valmiuslaista liikkumisrajoituksia väestön suojaamiseksi koskeva 118 §:n säännös, jonka valtioneuvosto katsoo välttämättömäksi tämän hetkisessä tilanteessa ja oikeasuhteiseksi covid-19 –pandemian leviämisen ja etenemisen hidastamiseksi sekä erityisesti tehohoidon henkilöresurssien riittävyyden varmistamiseksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 27.3.2020 ja sen on tarkoitus olla voimassa 19.4.2020 asti.

 

Lisätty ruotsinkielinen muistio 27.3.2020

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen