Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) VNK/2020/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2020 20.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta

A 7/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvosto on todennut 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Tilanteen hallitseminen ei ole mahdollista viranomaisen säännönmukaisin toimivaltuuksin. Tämän vuoksi valtioneuvosto oikeutetaan käyttämään valmiuslain 95 § 2 momentissa säädettyä työvelvollisuutta koskevaa toimivaltuutta. Jos työvelvoitetta sovelletaan, sovelletaan myös valmiuslain 96 - 103 §:ssä säädettyä. Valmiuslain 95 § 2 momentissa säädetään terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteista. Valmiuslain 96 §:ssä säädetään työvelvollisen ilmoittautumisvelvollisuudesta, 97 §:ssä työmääräyksestä, 98 §:ssä työmääräyksen antamisen rajoituksista, 99 §:ssä työmääräystä annettaessa huomioon otettavista seikoista, 100 §:ssä työvelvollisuussuhteesta, 101 §:ssä työvelvollisuussuhteen ehdoista, 102 §:ssä työnantajan tietojenantovelvollisuudesta ja 103 §:ssä työvelvollisuusrekisteristä. Asetusta on tarkoitus soveltaa 26.3.2020 alkaen. Asetus on voimassa 13.4.2020 asti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.