Valtioneuvoston asetus VNK/2020/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Valtioneuvosto antoi 27.3.2020 asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (145/2020). Samana päivänä valtioneuvosto antoi asetuksen liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi (146/2020). Hallitus totesi 14.4.2020 saamansa tilannekuvan perusteella, että epidemiatilanne on muuttunut siten, ettei valmiuslain 118 §:n mukaiselle Uudenmaan liikkumisrajoitukselle ole enää oikeudellisia perusteita. Liikkumisrajoitukset eivät ole valmiuslain tarkoittamalla tavalla välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi. Tämän vuoksi käyttöönotto- ja soveltamisasetus on kumottava välittömästi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.4.2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen