Valtioneuvoston asetus VNK/2020/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvosto antoi 27.3.2020 asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (145/2020). Samana päivänä valtioneuvosto antoi asetuksen liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi (146/2020). Hallitus totesi 14.4.2020 saamansa tilannekuvan perusteella, että epidemiatilanne on muuttunut siten, ettei valmiuslain 118 §:n mukaiselle Uudenmaan liikkumisrajoitukselle ole enää oikeudellisia perusteita. Liikkumisrajoitukset eivät ole valmiuslain tarkoittamalla tavalla välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi. Tämän vuoksi käyttöönotto- ja soveltamisasetus on kumottava välittömästi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.4.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.