Valtioneuvoston asetus VNK/2020/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Valtioneuvosto antoi 27.3.2020 asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (145/2020). Samana päivänä valtioneuvosto antoi asetuksen liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi (146/2020). Hallitus totesi 14.4.2020 saamansa tilannekuvan perusteella, että epidemiatilanne on muuttunut siten, ettei valmiuslain 118 §:n mukaiselle Uudenmaan liikkumisrajoitukselle ole enää oikeudellisia perusteita. Liikkumisrajoitukset eivät ole valmiuslain tarkoittamalla tavalla välttämättömiä tavoitteen saavuttamiseksi. Tämän vuoksi käyttöönotto- ja soveltamisasetus on kumottava välittömästi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.4.2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.