Virkavapauden myöntäminen VNK/2020/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Virkavapauden myöntäminen valtioneuvoston kanslian arviointineuvokselle

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Leena Morri, Johtava asiantuntija p.+35 8295161103
Asia
Antti Moisiolle on myönnetty aiemmin palkatonta virkavapautta OECD:ssä työskentelyä varten valtioneuvoston kanslian päätöksellä ajaksi 28.5.2018 - 27.5.2019. Valtioneuvosto on 10.1.2019 myöntänyt palkatonta virkavapautta valtioneuvoston kanslian arviointineuvos Antti Moisiolle ajalle 28.5.2019 -30.6.2020 hänen OECD:ssä työskentelyään varten. Arviointineuvos Antti Moisio on hakenut edelleen palkatonta virkavapautta valtioneuvoston kanslian arviointineuvoksen virasta ajalle 1.7.2020 - 31.8.2020 saman tehtävän hoitamista varten.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Antti Moisiolle palkatonta virkavapautta valtioneuvoston kanslian arviointineuvoksen virasta ajalle 1.7.2020 -31.8.2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen