Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 VN 71/2020

Istunnon ajankohta 17.6.2020 13.00

17.6.2020 13.45 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.