Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 VN 71/2020

Istunnon ajankohta 17.6.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

17.6.2020 13.45 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Leena Morri, Johtava asiantuntija p.+35 8295161103

Virkavapauden myöntäminen valtioneuvoston kanslian arviointineuvokselle

Valtiovarainministeriö

Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065

Hakemukset ja ilmoitukset Pentti Leo Sieväsen jäämistöstä

Ympäristöministeriö

Magnus Cederlöf, Ympäristöneuvos p.+35 8295250060

Valtioneuvoston ilmastovuosikertomus 2020