Neuvottelukunnan asettaminen STM/2020/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kansanterveyden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.8.2020 – 31.7.2023

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Sirpa Sarlio, Neuvotteleva virkamies p.029 5163328
Asia
Puheenjohtaja: kansliapäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja: osastopäällikkö Tuija Kumpulainen, sosiaali- ja terveysministeriö, yhteisöt ja toimintakyky -osasto Jäsenet ja varajäsenet: johtaja Taru Koivisto, sosiaali- ja terveysministeriö, yhteisöt ja toimintakyky -osasto varajäsenenä johtaja Eveliina Pöyhönen, sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto johtaja Pasi Pohjola, sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-osasto varajäsenenä johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö, turvallisuus ja terveys -osasto ylitarkastaja Anne Taulu, Lounais-Suomen aluehallintovirasto varajäsenenä ylitarkastaja Sanna Ylitalo, Lapin aluehallintovirasto kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Vantaan kaupunki varajäsenenä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö, Vantaan kaupunki kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, Porin kaupunki varajäsenenä terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto, Porin kaupunki perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Pekka Puustinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri varajäsenenä osastonylilääkäri Anneli Kuusinen-Laukkala, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri johtokunnan puheenjohtaja Mika Forsberg, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos varajäsenenä johtaja Pirjo Marjamäki, Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto varajäsenenä koulutus- ja hyvinvointiasiantuntija Mari Nupponen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto erityisasiantuntija Tuija Maanoja, liikenne- ja viestintäministeriö varajäsenenä talouspäällikkö Riitta Rosenberg, liikenne- ja viestintäministeriö elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm, maa- ja metsätalousministeriö varajäsenenä elintarvikeylitarkastaja Minna Huttunen, maa- ja metsätalousministeriö asiantuntija Nina Suorsa, oikeusministeriö varajäsenenä erityisasiantuntija Liisa Männistö, oikeusministeriö opetusneuvos Anne Mårtensson, opetus- ja kulttuuriministeriö varajäsenenä johtaja Tiina Kivisaari, opetus- ja kulttuuriministeriö sektorijohtaja, lääkintäeverstiluutnantti Rami Heikkilä, Pääesikunta varajäsenenä puolustusvoimien ylieläinlääkäri Ava Sovijärvi, Pääesikunta kehittämisjohtaja Harri Martikainen, sisäministeriö varajäsenenä strategiapäällikkö Ari Evwaraye, sisäministeriö teollisuusneuvos Marjukka Aarnio, työ- ja elinkeinoministeriö varajäsenenä erityisasiantuntija Lari Anttonen, työ- ja elinkeinoministeriö budjettineuvos Riitta Aejmelaeus, valtiovarainministeriö varajäsenenä neuvotteleva virkamies Erkki Papunen, valtiovarainministeriö yliarkkitehti Antti Autio, ympäristöministeriö varajäsenenä asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö professori Tiina Laatikainen, Itä-Suomen yliopisto varajäsenenä professori Jussi Pihlajamäki, Itä-Suomen yliopisto pääjohtaja Markku Tervahauta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos varajäsenenä tutkimusprofessori Seppo Koskinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos johtaja Carita Aschan, Työterveyslaitos varajäsenenä johtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos toiminnanjohtaja Juha Mikkonen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Soste Suomen sosiaali- ja terveys ry:n nimeämänä edustajana varajäsenenä toiminnanjohtaja Marja Kinnunen, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry, Soste Suomen sosiaali- ja terveys ry:n nimeämänä edustajana asiantuntijalääkäri Tuula Kock, Suomen Kuntaliitto ry varajäsenenä Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Esitys
Valtioneuvosto asettaa kansanterveyden neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.8.2020 – 31.7.2023
Vaikutukset
KUSTANNUKSET: Työryhmän kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenomomentilta 33.01.01.01. Työryhmälle ei makseta kokouspalkkioita. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio