Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2020/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio, p. 029 5163328

Asia

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 periaatepäätöksellä linjataan niitä toimia, joilla suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus saadaan vähenemään vuoteen 2030 mennessä. Päämääränä on turvata suomalaisten kestävä hyvinvointi kaikissa väestö- ja ikäryhmissä. Periaatepäätös tukee hallitusohjelman toimeenpanoa ja sen toimeenpanosuunnitelmaa päivitetään tulevien hallitusten painotusten pohjalta. Periaatepäätös toteuttaa ministeriöiden strategisia tavoitteita ja vahvistaa hyvinvointitalousajattelua. Se on osa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) toimeenpanoa Suomessa. Periaatepäätöksessä kuvattujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia kaikilla hallinnonaloilla.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030

Vaikutukset

ORGANISAATIOON KOHDISTUVAT: Ei ole. TALOUDELLISET: Periaatepäätöksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.