Valtioneuvoston kirjelmä VM/2020/119

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 5 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 ja komission ehdotuksesta ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta (lisäbudjetti nro 5/2020; Euroopan unioni)

U 23/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Anna Hyvärinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530405
Asia
Komissio antoi 3.6.2020 Euroopan unionin vuoden 2020 viidennen lisätalousarvioesityksen ja siihen liittyvän ehdotuksen päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta. Lisätalousarvioesityksessä nro 5/2020 komissio ehdottaa, että otettaisiin käyttöön yhteensä 585 miljoonaa euroa lisää sitoumuksina ja 168 miljoonaa euroa lisää maksuina. Pakolaisapuun Jordaniassa ja Libanonissa kohdennettaisiin 100 miljoonaa euroa lisää sitoumuksina ja maksuina. Lisätalousarvioesityksessä kohdennettaisiin lisäksi pakolaisapuun Turkissa 458 miljoonaa euroa lisää sitoumuksina ja 68 miljoonaa euroa lisää maksuina. Menolisäyksistä 103,4 miljoonaa euroa on tarkoitus rahoittaa EU:n talousarvion otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) jäljellä olevasta liikkumavarasta. Lisäksi komissio ehdottaa, että noin 481,6 miljoonan euron lisäys katettaisiin ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara -erityisvälineestä, jonka käyttö hyvitettäisiin vuonna 2020 EU:n talousarvion otsakkeista 2 (Kestävä kasvu: luonnonvarat) ja 5 (Hallinto).
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Lisätalousarvioesityksessä nro 5/2020 otettaisiin käyttöön yhteensä 585 miljoonaa euroa lisää sitoumuksina ja 168 miljoonaa euroa lisää maksuina. Lisätalousarvioesityksen nro 5/2020 mukaan Suomen EU-maksut kasvaisivat kolmella miljoonalla eurolla komission edellisestä lisätalousarvioesityksestä nro 4/2020 (annettu 30.4.2020), jolloin Suomen maksuosuus nousisi 2 065 miljoonaan euroon. Lisäksi ehdotetusta sitoumusten lisäyksestä Suomen laskennallinen maksuosuus olisi kuusi miljoonaa euroa tulevina vuosina. Ehdotus kasvattaisi Suomen maksuja EU:lle yhteensä 9 miljoonaa euroa. Kuluvalle vuodelle kansallisessa talousarviossa on budjetoitu maksuihin Euroopan unionille (mom. 28.92.69) yhteensä 2 087 miljoonaa euroa. Sitoumusten kasvu voidaan hoitaa nykyiseen kansalliseen kehykseen (julkisen talouden suunnitelmaan) sisältyvien Suomen EU-maksuihin liittyvien määrärahojen puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen