Valtion edustajan määrääminen VM/2020/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen valtion edustajan määrääminen Euroopan vakausmekanismin (EVM) hallintoneuvoston jäseneksi

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Seppo Tanninen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530224
Asia
EVM-sopimuksen 5 artiklan perusteella Suomi EVM:n jäsenenä nimittää hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen. Jäsenen nimittämistä rajoittaa se, että 5 artiklan mukaan hallintoneuvoston jäsen on se valtioneuvoston jäsen, joka vastaa valtionvaroista, Suomessa valtiovarainministeri. Nimitykset voidaan peruuttaa milloin tahansa. Valtioneuvosto määräsi 19.12.2019 hallintoneuvoston jäseneksi valtiovarainministeri Katri Kulmunin. Koska tasavallan presidentti vapautti Katri Kulmunin valtioneuvoston jäsenyydestä 9.6.2020 ja määräsi Matti Vanhasen valtiovarainministerin tehtävään, tulee Katri Kulmunille annettu määräys toimia EVM:n hallintoneuvoston jäsenenä peruuttaa ja määrätä valtiovarainministeri Matti Vanhasen uudeksi Suomea edustavaksi jäseneksi. Suomen varajäsen EVM:n hallintoneuvostossa on finanssineuvos Marketta Henriksson. Hallintoneuvoston tehtävistä määrätään EVM-sopimuksen 5 artiklassa. Hallintoneuvosto päättää muun muassa vaadittaessa maksettavan pääoman maksamisesta, tuen myöntämisestä EVM:n jäsenelle ja muista sellaisista asioista, joilla voi olla merkittävä vaikutus Suomen taloudellisiin vastuisiin ja sitoumuksiin. Valtiovarainministeri hoitaa EVM:n hallintoneuvoston jäsenen tehtävää osana virkatehtäviään. EVM:n hallintoneuvoston hyväksymän ohjesäännön mukaisesti EVM ei maksa hallintoneuvoston jäsenille palkkaa tai palkkiota.
Esitys
Valtioneuvosto peruuttaa Katri Kulmunille annetun määräyksen toimia EVM:n hallintoneuvostossa Suomea edustavana jäsenenä ja määrää tehtävään valtiovarainministeri Matti Vanhasen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen