Hakemus valtionperinnöstä VM/2020/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemukset ja ilmoitukset Pentti Leo Sieväsen jäämistöstä

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia

Keski-Suomen ELY-keskus on hakemuksella pyytänyt, että kuolinpesään kuuluvat kiinteistöt Jämsä, Ahvenjärvi (182-419-3-88) Jämsä, Kaskimäki (182-419-3-25) Jämsä, Kaskiaho (182-419-3-87) pysytettäisiin valtion omistuksessa ja luovutettaisiin ympäristöministeriön hallintaan Metso-metsien suojeluohjelmakohteen perustamista varten. Seija Sinikka Rinkinen on hakemuksella pyytänyt, että hänelle luovutettaisiin läheisyyden perusteella valtion kohtuulliseksi harkitsema osuus omaisuudesta. Marja-Leena Juvén on hakemuksella pyytänyt, että hänelle luovutettaisiin läheisyyden perusteella valtion kohtuulliseksi harkitsema osuus omaisuudesta. Arvenmäki-Asemamäki asukasyhdistys on hakemuksella pyytänyt, että yhdistykselle luovutettaisiin läheisyyden perusteella seuraavat kuolinpesään kuuluvat kiinteistöt Jämsä, Visala (182-423-3-658) Jämsä, Huvila 2 (182-423-3-659) Jämsä, Huvila (182-423-3-90) Jämsä, Saunamäki (182-423-3-656) Jämsä, Riihenmutka (182-423-3-657) sekä 30 000 euroa kuolinpesän rahavaroista välittömiin korjauksiin, joita kiinteistöillä olevien rakennusten nykykunto niiden säilyttämiseksi edellyttää. Jämsän kaupunki on hakemuksella pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kaupungille käytettäväksi lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Pentti Leo Sieväsen jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Yleismuistio
  2. Muistio *
  3. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.