Valtioneuvoston asetus LVM/2020/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytyksistä

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Elina Immonen, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342126
Asia
Asetuksella säädetään niistä vammojen edellytyksistä, joiden perusteella liikkumisesteisen pysäköintitunnus voidaan myöntää tieliikennelain (729/2018) 190 §:n 1 momentin perusteella.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytyksistä
Vaikutukset
Esityksellä ei ole vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen