Valtioneuvoston päätös LVM/2020/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisessa laajakaistaisessa matkaviestinverkossa taajuusalueella 25,1-27,5 gigahertsiä

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Kaisa Laitinen, Viestintäneuvos p.029 5342608
Asia
Liikenne- ja viestintävirasto huutokauppasi niin sanon 26 gigahertsin taajuusalueen taajuudet 8.6.2020 radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 25,1-27,5 gigahertsiä annetun valtioneuvoston asetuksen (202/2020) mukaisessa huutokauppamenettelyssä. Taajuuksia voittivat DNA Oyj, Elisa Oyj ja Telia Finland Oyj yhteishintaan 21 miljoonaa euroa. Jokainen teleyritys voitti huutokaupassa yhden kolmasosan myynnissä olleista taajuuksista. Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 11 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston on myönnettävä toimilupa yritykselle tai yhteisölle, joka on tehnyt huutokaupassa korkeimman hyväksytyn tarjouksen taajuuskaistasta, jollei ole erityisen painavia perusteita epäillä toimiluvan myöntämisen vaarantavan ilmeisesti kansallista turvallisuutta.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää verkkotoimiluvat DNA Oyj:lle, Elisa Oyj:lle ja Telia Finland Oyj:lle liitteestä 2 ilmenevin perustein ja ehdoin
Vaikutukset
Taajuusalue soveltuu hyvin 5G-verkkojen rakentamiseen. Verkkotoimilupien myöntämisen tavoitteena on edistää palvelujen tarjontaa ja käyttöä viestintäverkoissa ja turvata radiotaajuuksien tehokas käyttö. Lisäksi tavoitteena on edistää seuraavan sukupolven mobiiliteknologia 5G:n käyttöönottoa Suomessa ja parantaa nopeiden langattomien laajakaistayhteyksien laatua ja kapasiteettia. Taajuusaluetta voidaan käyttää 5G-verkkojen rakentamiseen 1.7.2020 lähtien Manner-Suomessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen