Eduskunnan kirjelmä TEM/2020/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan kirjelmä väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annetun valtioneuvoston asetuksen johdosta (EK 27/2020 vp – M 22/2020 vp)

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Tarja Kröger, Hallitusneuvos p.+35 8295048937
Asia

Eduskunnalle annettiin 12.5.2020 käsiteltäväksi valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (362/2020). Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 19/2020 vp). Eduskunta on päättänyt, ettei väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä annettua valtioneuvoston asetusta kumota.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän eduskunnan käsittelemästä valtioneuvoston asetuksesta väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen