Eduskunnan kirjelmä STM/2020/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja (EK 28/2020 vp - M 23/2020 vp)

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Anne Ilkka, Hallitusneuvos p.029 5163384
Asia

Eduskunnalle annettiin 12.5.2020 käsiteltäväksi valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja. Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 20/2020 vp). Eduskunta on päättänyt, ettei valtioneuvoston asetusta kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja kumota.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston asetuksesta kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen