Muutos lautakunnan kokoonpanossa TEM/2020/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työsuhdekeksintölautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyvän toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Paula Laine-Nordström, Hallitussihteeri p.+35 8295047110
Asia
Työsuhdekeksintölautakunta koostuu puheenjohtajasta, puolueettomista jäsenistä, työnantajien edustajista ja työntekijäin edustajista. Työnantajien ja työntekijäin edustajien nimitysten perustana ovat asianomaisten järjestöjen ehdotukset. Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää, että työsuhdekeksintölautakuntaan lautakunnan jäsenen, asiantuntija Riikka Tähtivuoren tilalle nimitetään asiantuntija Ilari Kallio, Elinkeinoelämän keskusliitto EK.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Riikka Tähtivuorelle työsuhdekeksintölautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä ja määrää hänen tilalleen Ilari Kallion.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen