Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausunto VM/2020/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024 antaman selonteon johdosta (EK 29/2020 vp; VNS 1/2020 vp)

VNS 1/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän seuraaviin toimenpiteisiin: Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy määrätietoisiin toimenpiteisiin julkisen talouden vakauttamiseksi vaiheittain vahvistamalla edelleen kestävän talouskasvun edellytyksiä, työllisyyttä, kilpailukykyä, osaamista sekä julkisen hallinnon tuottavuutta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024 antaman selonteon johdosta pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen