Viran täyttäminen OM/2020/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusrekisterikeskuksen johtajan viran täyttäminen määräajaksi 1.8.2020-31.7.2025

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306
Asia

Oikeusrekisterikeskuksen johtajan virka on tullut avoimeksi 1.6.2020 lukien viran nykyisen haltijan irtisanoutumisen takia. Johtajan virka täytetään määräajaksi 1.8.2020-31.7.2025.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää Oikeusrekisterikeskuksen johtajan virkaan filosofian maisteri Jussi Kivisen 1.8.2020 lukien 31.7.2025 päättyväksi määräajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.