Valtioneuvoston asetus TEM/2020/98

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.6.2020 15.45

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732
Asia

Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta. Asetuksessa määritellään lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta 3 §:n mukaisesti kustannustuen piiriin kuuluvat toimialat. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020 ja se olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Arvioitu kustannus hallituksen esityksessä yritysten määräaikaisesta kustannustuesta on 300 miljoonaa euroa. VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Toimilupaviranomaisena toimii Valtiokonttori.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen