Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 64/2020vp; EV 89/2020 vp)

HE 64/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Arto Rajala, Hallitusneuvos p.+35 8295064828
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ja lain Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen