Valtioneuvoston asetus OKM/2020/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Kirsi Lamberg, Hallitussihteeri p.+35 8295330397
Asia

Ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §. Ehdotetaan, että lähiopetusjaksoa edellyttävä asetuksen 1 §:n 2 momentti ei väliaikaisesti ole voimassa tämän asetuksen voimassaolon aikana. Lisäksi asetuksen 2 §:n 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että etäopetusta koskeva 20 prosentin rajaus valtionosuuden perusteena, ei myöskään ole voimassa tämän asetuksen voimassaolon aikana. Asetusmuutokset mahdollistavat etäopetuksen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivä syyskuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Asetuksella ei ole vaikutuksia valtion talouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen