Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta (HE 68/2020 vp; EV 82/2020 vp)

HE 68/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Arto Rajala, Hallitusneuvos p.+35 8295064828
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n muuttamisesta ja lain sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen