Valtioneuvoston asetus STM/2020/139

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Elina Kotovirta, Neuvotteleva virkamies p.029 5163713
Asia
Asetuksella esitetään poistettavaksi asetuksen liitteestä 3 ainetta, jotka YK:n huumausainetoimikunta on päättänyt luokitella huumausaineiksi. Kyseisten aineiden: ADB-FUBINACA, FUB-AMB ja N-etyylinorpentyloni lisäämistä valtioneuvoston asetukseen huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista esitetään samassa esittelyssä. Aineiden nimeämisessä ei ole yhtä kansainvälistä standardia. Tästä syystä EU:n tai YK:n luokittelupäätöksessä saatetaan käyttää hieman erilaista merkitsemistapaa kuin kansallisesti on käytetty. Kansalliset asiantuntijat arvioivat tapauskohtaisesti jokaisen aineen suomenkielisen ja ruotsinkielisen merkitsemistavan esimerkiksi kansainvälisesti yleisimmäksi katsotun nimeämistavan mukaan. Tarvittaessa aineen nimeä saatetaan myös asetuksessa myöhemmin muuttaa, riippuen siitä mikä nimi tai merkitsemistapa vakiintuu käyttöön. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 21 päivänä syyskuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen