Neuvottelukunnan asettaminen STM/2020/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.8.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.9.2020-31.8.2023

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Riitta-Maija Jouttimäki, Hallitusneuvos p.029 5163383
Asia
Puheenjohtaja: sosiaalineuvos Juha Luomala, STM Varapuheenjohtaja: johtava lakimies Sami Uotinen, Kuntaliitto Jäsenet ja varajäsenet: lehtori Markku Koivisto, Oulun ammattikorkeakoulu varajäsenä lehtori Satu Vaininen, Satakunnan ammattikorkeakoulu lakimies Riitta Husso, Valvira varajäsenenä ryhmäpäällikkö Jenni Kangas, Valvira aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö Tapio Nieminen, Espoon kaupunki varajäsenenä perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström, Espoon kaupunki johtava sosiaalityöntekijää Juho Suortti, Jyväskylän kaupunki varajäsenenä palvelujohtaja Ulla Kuittu, Jyväskylän kaupunki opetusneuvos Sanna Hirsivaara, OKM varajäsenenä opetusneuvos Anne Mårtensson, OKM professori Ilse Julkunen, Helsingin yliopisto varajäsenenä professori Timo Harrikari, Lapin yliopisto työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa, Talentia ry varajäsenenä erityisasiantuntija Alpo Heikkinen, Talentia ry erityisasiantuntija Minna Nieminen, TEM varajäsenenä johtava asiantuntija Janne Savolainen, TEM kehitysjohtaja Arto Rautajoki, SONet BOTNIA – Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus varajäsenenä toimitusjohtaja Sanna-Riitta Junnonen, Socom Oy - Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus hoiva ja osaamisjohtaja Arja Laitinen, Hyvinvointiala HALI ry varajäsenenä: Jukka-Pekka Tyni, Hyvinvointiala HALI ry johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen kuntaliitto varajäsenenä erityisasiantuntija Jaana Viemerö, Suomen kuntaliitto Asiantuntijajäsenet: neuvotteleva virkamies Eila Mustonen, STM erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala, STM neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, STM Neuvottelukunnan on kuultava sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattijärjestöjä ja työnantajatahoja, asiakkaita edustavia tahoja sekä muita asiantuntijoita. Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, joiden tehtävät sen on määriteltävä.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.9.2020-31.8.2023
Vaikutukset
KUSTANNUKSET: Neuvottelukunnan tulee työskennellä virka-aikana ilman erillistä korvausta. Neuvottelukunnan menot maksetaan valtion talousarvion momentilta 33.01.01.01. Seurantakoodi on 55050107.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen