Valtioneuvoston yleisistunto 27.8.2020 VN 88/2020

Istunnon ajankohta 27.8.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

27.8.2020 13.47 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Sisäministeriö

Matti Sarasmaa, Raja- ja meriosaston osastopäällikkö, prikaatikenraali p.029 5421101

Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta

Hanne Huvila, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488313

Sisäministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ympäristöministeriö

Johanna Korpi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250278

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta