Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta (HE 69/2020 vp; EV 106/2020 vp)

HE 69/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius, p. +35 8295063532

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.