Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 VN 112/2020

Istunnon ajankohta 5.11.2020 13.00

5.11.2020 14.17 Päätösluettelo

Valtiovarainministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.