Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 VN 112/2020

Istunnon ajankohta 5.11.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

5.11.2020 14.17 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2021

Seppo Määttä, Osastopäällikkö p.+35 8295160598

Metropolipolitiikan yhteistyöryhmän asettaminen

Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Irja Peltonen, Hallinto –ja kehitysjohtaja p.+35 8295530138

Valtiovarainministeriön hankejohtajan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta