Työryhmän asettaminen VNK/2020/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Metropolipolitiikan yhteistyöryhmän asettaminen

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Osastopäällikkö Seppo Määttä, p. +35 8295160598

Asia

Yhteistyöryhmän tavoitteena on edistää metropolialuetta koskevien hallitusohjelman linjausten toteuttamista sekä tiivistää valtion ja metropolialueen yhteistyötä ja politiikan koordinaatiota asioissa, jotka tukevat metropolialueen kasvua, työllisyyttä, kestävää kehitystä, globaalia kilpailukykyä ja alueen erityishaasteiden ratkaisua. KOKOONPANO: Puheenjohtaja Yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi nimetään ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Varapuheenjohtajat Yhteistyöryhmän varapuheenjohtajaksi nimetään kuntaministeri Sirpa Paatero ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Jäsenet Yhteistyöryhmän jäseniksi nimetään seuraavat henkilöt: työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka opetusministeri Li Andersson tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoon kaupunki kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Vantaan kaupunki kaupunginjohtaja Christoffer Masar, Kauniaisten kaupunki KUUMA-seudun edustajina: Tuusulan kansliapäällikkö Harri Lipasti, Kuuma-seutu (31.12.2020 asti) Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila, Kuuma-seutu (vuoden 2021) Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu, Kuuma-seutu (vuoden 2022) Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, Kuuma-seutu (1.1.2023 lähtien) Sihteeristö Yhteistyöryhmän tavoitteena on edistää metropolialuetta koskevien hallitusohjelman linjausten toteuttamista sekä tiivistää valtion ja metropolialueen yhteistyötä ja politiikan koordinaatiota asioissa, jotka tukevat metropolialueen kasvua, työllisyyttä, kestävää kehitystä, globaalia kilpailukykyä ja alueen erityishaasteiden ratkaisua. Valtioneuvoston kanslia ja ympäristöministeriö nimeävät yhdessä yhteistyöryhmän asioiden valmistelusta vastaavan sihteeristön, jossa edustettuina ovat keskeisten ministeriöiden ja kaupunkien ja kuntien asiantuntijat. Yhteistyöryhmän pääsihteeriksi nimetään YM:n nimeämä henkilö ja apulaispääsihteereiksi VNK:n nimeämä ja metropolialueen kaupunkien ja kuntien nimeämä henkilö.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa metropolipolitiikan yhteistyöryhmän pääministeri Marinin hallituksen toimikaudeksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.