Valtioneuvoston asetus UM/2020/177

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Tshekin ja Slovakian liittotasavallan välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Suomen ja Slovakian välisissä suhteissa tehdystä sopimuksesta

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Maria Pohjanpalo, p. 029 5351277

Asia

Asetuksella saatetaan voimaan Suomen tasavallan hallituksen ja Slovakian tasavallan hallituksen välillä noottienvaihdolla tehty sopimus Prahassa 6 päivänä marraskuuta 1990 Suomen tasavallan hallituksen ja Tshekin ja Slovakian liittotasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen (SopS 72-73/1991 ja 37/1996) irtisanomisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Slovakian tasavallan hallituksen välisissä suhteissa. Sopimus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Tshekin ja Slovakian liittotasavallan välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Suomen ja Slovakian välisissä suhteissa tehdystä sopimuksesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.