Viran täyttäminen OM/2020/139

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Oikeusministeriö

Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipoliitikan instituutin (Heuni) johtajan viran täyttäminen määräajaksi 1.1.2021 - 31.12.2023

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Kehittämisneuvos Aarne Kinnunen, p. 029 5150580

Asia

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtajan virka tulee avoimeksi 1.1.2021 lukien, jolloin instituutin nykyisen johtajan toimikausi päättyy. Johtajan virka täytetään määräajaksi 1.1.2021-31.12.2023.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää oikeustieteen tohtori, valtiotieteen maisteri Natalia Olluksen Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtajan virkaan 1.1.2021 lukien 31.12.2023 päättyväksi määräajaksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.