Valtioneuvoston päätös SM/2020/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston suostumus Rajavartiolaitoksen irtaimen omaisuuden luovutukseen

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Teknillisen osaston osastopäällikkö, prikaatikenraali Jari Tolppanen, p. 029 5420401

Asia

Vartiolaiva Merikarhun luovutus Esitetään, että valtioneuvosto antaisi suostumuksen Rajavartiolaitokselle vartiolaiva Merikarhun luovuttamiseen Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle. Luovutus on taloudellisesti perusteltua ja tarkoituksenmukaista.

Esitys

Valtioneuvosto antaa Rajavartiolaitokselle suostumuksen vartiolaiva Merikarhun luovuttamiseen Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymälle (RV)

Vaikutukset

Arvioidut laskennalliset hyödyt valtiolle vartiolaiva Merikarhun luovutuksesta ovat 1 562 400 euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.