Hallituksen esitys STM/2020/202

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi

HE 214/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Saara Rahko, p. +358 295 530 046

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi. Tarkoituksena on varmistaa, että covid-19-rokotteista aiheutuvat mahdolliset henkilövahingot vakuutetaan kuten muut lääke- ja rokotevahingot. Valtioneuvosto voisi myöntää määräämillään ehdoilla ja vastavakuutta vaatimatta valtiontakuun (vakuutustakuun) covid-19-taudin ehkäisemiseksi tarkoitettujen rokotteiden aiheuttamien henkilövahinkojen varalta annettavalle lääkevahinkovakuutukselle. Vakuutustakuun myöntämisen edellytyksenä olisi, että jälleenvakuutusta ei ole saatavissa markkinoilta. Vakuutustakuun myöntämällä valtio ottaisi jälleenvakuuttajien tavoin osittaisen rahoitusvastuun ensivakuutuksen antaneen vakuutusyhtiön myöntämän vakuutuksen korvausmenosta. Vakuutustakuu voitaisiin antaa enintään kalenterivuodeksi kerrallaan. Yhdelle vakuutusyhtiölle myönnetyn takuun perusteella valtion vastuun määrä voisi olla enintään 30 miljoonaa euroa kalenterivuotta kohti, ja mikäli vakuutustakuu myönnettäisiin useampana kalenterivuotena tai useammalle vakuutusyhtiölle, kaikkiaan yhteensä 300 miljoonaa euroa. Valtio perisi vakuutusyhtiöltä maksun vakuutustakuun myöntämisestä. Valtiontakuun antamisenkin jälkeen vakuutusturvan sisällöstä ja siten korvauksista suhteessa vahinkoa kärsineisiin vastaisi vakuutustakuuta hakenut ja sen saanut vakuutusyhtiö. Takuun on arvioitu täyttävän Euroopan komission valtiontukia koskevan tiedonannon (EUVL 2008/C 155/10) vaatimukset, jotka sallitun markkinaehtoisen valtiontakuun tulee täyttää. Koska EU:n sääntely voi rajoittaa ehdotettavan lain perusteella myöhemmin annettavan valtiontakuun enimmäismäärää, Suomi on tekemässä komissiolle ilmoituksen esityksen antamisesta ja perusteella myöhemmin tehtävän takuuhakemuksen todennäköisesti sisällöstä. Ilmoituksen tekemisellä tai komission kannalla ei kuitenkaan ole vaikutusta hallituksen esityksen sisältyviin säännöksiin.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi (RV)

Vaikutukset

Ehdotetulla lailla pyritään turvaamaan lääkevahinkovakuutusturva myös covid-19-rokotteen saajille.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.