Lautakunnan asettaminen STM/2020/195

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2021 – 31.12.2025

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Saara Rahko, p. +358 295 530 046

Asia

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2021 – 31.12.2025 Kokoonpano: Liikennevahinkoasioita käsittelevä osasto: Puheenjohtaja: Juha Mikkola, VT, lautakunnan päätoiminen puheenjohtaja Varapuheenjohtajat: Mika Falck, VT, käräjätuomari, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus Antti T. Leinonen, VT, ylijohtaja, oikeusministeriö Pasi Nieminen, OTK, toimitusjohtaja, Autoliitto Jäsenet: Riitta Haapasaari, VT, erityisasiantuntija, oikeusministeriö Kalevi Hietaniemi, kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, dosentti, HUS Matti Karjalainen, kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, sivutoiminen asiantuntijalääkäri, Keva Heikki Numminen, neurologian erikoislääkäri, eläkkeellä 1.1.2021 lukien Virva Nyman, VT, hovioikeudenneuvos, Helsingin hovioikeus Juhani Puurunen, DI, erityisasiantuntija, Traficom Jouko Sohlberg, ajoneuvotekniikan ins. yamk, tekninen johtaja, AKL Varajäsenet: Harri Isokoski, VT, johtava lakimies, FINE Tuomas Korkeamäki, OTK, jaostopäällikkö, FINE Ivan Marinkovic, neurologian erikoislääkäri, HUS Heli Melander, OTL, hovioikeudenneuvos, Helsingin hovioikeus Tuomas Peltokangas, auto- ja kuljetustekniikan ins. amk, tarkastaja, Traficom Sami Peuranen, DI, Technical Manager, Truck Masters Finland Oy Rahul Raj, neurokirurgiaan erikoistuva lääkäri, HUS Ilkka Sinisaari, kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Olkax Oy Mika Viljanen, OTT, apulaisprofessori, Turun yliopisto Potilasvahinkoasioita käsittelevä osasto: Osaston puheenjohtaja: Jari Eskuri, VT, lautakunnan päätoiminen varapuheenjohtaja, edellyttäen, että hänet nimitetään samassa valtioneuvoston istunnossa lautakunnan päätoimiseksi varapuheenjohtajaksi Varapuheenjohtajat: Marja-Liisa Judström, VT, esittelijäneuvos, korkein hallinto-oikeus Päivi Salo, OTM, valiokuntaneuvos, eduskunta Jäsenet: Jussi Haapala, kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, ylilääkäri, Päijät-Hämeen keskussairaala Anniina Heikkilä, sairaanhoitaja, kehittämispäällikkö, HUS Jaana Laine, OTK, yksikönpäällikkö, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Jyrki Kössi, kirurgian ja gastroenterologian erikoislääkäri, dosentti, ylilääkäri, Päijät-Hämeen keskussairaala Kaisa Nissinen-Paatsamala, yleislääketieteen erikoislääkäri, terveyspalveluiden johtaja, Salon terveyskeskus Katja Tähkä, sairaanhoitaja, laatupäällikkö, HUS Antti Vento, thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri, toimialajohtaja, johtava ylilääkäri, HUS, sydän- ja keuhkokeskus Varajäsenet: Jari Ahlberg, erikoishammaslääkäri, dosentti, HY Matti Ahonen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, HUS Sari Atula, neurologian erikoislääkäri, dosentti, osastonylilääkäri, HYKS Kaisa Halinen, geriatrian erikoislääkäri, ylilääkäri, sosiaali- ja terveysministeriö Jyrki Järvinen, yleislääketieteen erikoislääkäri, apulaisylilääkäri, Jämsän kaupunki Jesse Kivirinta, OTM, esittelijä, kuluttajariitalautakunta Jukka Kettunen, ortopedian ja traumatologian dosentti, osastonylilääkäri, KYS Riitta Kokko-Herrala, OTK, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö Kaisa Laine, OTM, jaostopäällikkö, FINE Teemu Moilanen, kirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, johtava ylilääkäri, Tekonivelsairaala Coxa Jyrki Nieminen, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, dosentti, eMBA, ylilääkäri, Tekonivelsairaala Coxa Heikki Saha, sisätautien erikoislääkäri, professori Tuomas Siirala, VT, jaostopäällikkö, FINE Kirsi Sillanpää, sairaanhoitaja, TtM, johtaja, TEHY ry Kimmo Taari, kirurgian erikoislääkäri, dosentti, osastonylilääkäri, HUS, HY Hanna Tossavainen, OTM, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö Vesa Virtanen, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, dosentti, kardiologian ylilääkäri, TAYS Ehdotetut henkilöt ovat antaneet valtion virkamieslain (750/1994) 8 a §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan toimikaudeksi 1.1.2021 – 31.12.2025 ehdotetussa kokoonpanossa

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.