Valtioneuvoston asetus YM/2020/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 6 muuttamisesta

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, p. +358 295 250 312

Asia

Asetusehdotuksella päivitettäisiin vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) liitteen 6 kohdassa a) lueteltu lainsäädäntö ajantasaiseksi. Kohta a) koskee vesienhoidon perustoimenpiteitä, jotka sisältyvät luettelon säädöksiin. Asetuksen liitteen 6 kohdassa b) luetellaan vesienhoidon täydentävät toimenpiteet eikä siihen ehdoteta muutoksia. Asetusehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 6 muuttamisesta

Vaikutukset

Asetuksen liitteen 6 päivityksellä ei olisi hallinnollisia vaikutuksia vesienhoitoon. Esitysehdotus selventäisi nykyistä oikeustilaa ajantasaistamalla vesienhoidon perustoimenpiteitä koskevan säädösluettelon kohdassa a).

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.