Valtioneuvoston päätös SM/2020/95

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. +358 295 421 608

Asia

Valtioneuvosto teki 17.3.2020 päätöksen eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta 19.3.–13.4.2020 koronaviruksen aiheuttaman covid-19-tartuntatautiepidemian laajentumisen ennalta ehkäisemiseksi ja viruksesta kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Päätökseen on tehty muutoksia ja päätöksen voimassaoloa on jatkettu 24.3.2020, 7.4.2020, 7.5.2020, 20.5.2020, 12.6.2020, 10.7.2020, 23.7.2020, 6.8.2020, 20.8.2020, 27.8.2020, 11.9.2020, 24.9.2020, 1.10.2020 ja 8.10.2020 tehdyillä päätöksillä. Covid-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen, minkä vuoksi 8.10.2020 tehdyn päätöksen voimassaoloa olisi välttämätöntä jatkaa 22.11.2020 asti. Epidemiologiseen arvioon perustuen 8.10.2020 tehtyä päätöstä muutettaisiin 9.11.2020 alkaen niin, että ulkorajaliikenteen rajoitukset poistuisivat Singaporen asukkailta Singaporesta Suomeen saapuvassa liikenteessä. Ulkorajaliikenteen rajoitukset poistuisivat myös Hongkongin ja Macaon erityishallintoalueiden asukkailta kyseisiltä alueilta Suomeen saapuvassa liikenteessä, jos EU:n neuvosto toteaa vastavuoroisuuden riittävän toteutumisen. Päätöksen sisältö olisi 9.11.2020 alkaen seuraava: Maahantulo Suomeen päätöksen liitteessä mainituista maista tai liitteessä mainittujen maiden ja alueiden asukkaille on rajoituksitta sallittua kaikilla rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (901/2006) säädetyillä rajanylityspaikoilla. Muiden maiden osalta rajanylitysliikennettä on rajoitettu 22.11.2020 asti. Henkilöliikenteelle avoinna olevilla rajanylityspaikoilla sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu ja muu välttämätön syy. Risteilyalusten satamassakäynti on sallittua ilman matkustajien maissakäyntiä. Muiden kuin päätöksen liitteessä mainittujen maiden tai maiden ja alueiden asukkaiden osalta ulkorajan rajanylityspaikat ja niillä sallittu liikenne ovat seuraavat: lentoliikenne: - asetuksen 901/2006 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut lentoasemat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne - asetuksen 901/2006 6 §:n 3 momentissa tarkoitetut merivartioasemat: henkilöliikenne (vedestä lähtevät ja veteen saapuvat lentokoneet) vesiliikenne: - Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Helsingin, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Långnäsin, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion, Turun, Uudenkaupungin ja Vaasan satamat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne - Ahvenanmaan, Haapasaaren, Hangon ja Helsingin merivartioasemat sekä Nuijamaan satama ja Santio: henkilöliikenne (huvialukset) maantie- ja raideliikenne: - Imatran, Kuusamon, Niiralan, Nuijamaan, Rajajoosepin, Sallan, Vaalimaan ja Vartiuksen rajanylityspaikat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne - Inarin, Parikkalan ja Vainikkalan rajanylityspaikat: vain tavaraliikenne Rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittaminen ei vaikuta perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti rajoitettu. Päätöksellä ei loukata vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan unionin lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Esitys

Valtioneuvosto päättää rajanylityspaikkojen liikenteen rajoittamisesta 8.10.2020 tehdyn päätöksen muuttamisesta 9.11.2020 alkaen ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta 22.11.2020 asti (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET JA YHTEISKUNNALLISET: Päätöksellä ei ole välittömiä vaikutuksia Rajavartiolaitoksen menoihin ja määrärahatarpeeseen. Päätöksestä arvioidaan seuraavan merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia erityisesti vapaa-ajan liikenteen rajoitusten osalta. Vaikutukset kohdistuvat muun muassa liikenteen toimijoihin sekä ulkomaisen matkailukysynnän kautta myös ravintola- ja majoituspalveluihin, kauppaan, rakentamiseen ja elintarviketeollisuuteen. Päätöksen tarkkaa vaikutusta valtion ja kuntien tulojen alenemiseen ei ole pystytty arvioimaan. VIRANOMAISTEN TOIMINTA: Päätöksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan. RAJANYLITTÄJÄT: Schengen-alueen ulkorajan ylittäminen on mahdollista ainoastaan avoinna olevien rajanylityspaikkojen kautta. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa. Päätöksellä ei ole vaikutusta muihin ulkorajan ylittämistä koskeviin säännöksiin. Ulkomaalaisen maahantulon edellytyksistä säädetään Schengenin rajasäännöstössä ja ulkomaalaislaissa. Jos rajanylityspaikalle saapuu henkilö, joka ei täytä säädettyjä maahantulon edellytyksiä, hänen maahanpääsynsä voidaan estää voimassa olevan lainsäädännön mukaisin perustein.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.