Viran täyttäminen PLM/2020/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Petri Laurila, p. 029 5140437

Esitys

Valtioneuvosto nimittää puolustusministeriön hallitussihteerin virkaan (vaativuusluokka 12) oikeustieteen maisteri Anna Gaun 1.12.2020 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.