Valtioneuvoston asetus STM/2020/213

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 029 5163341

Asia

Valtioneuvosto antaisi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Asetuksen 5 §:ssä säädetään tartuntatautilain 58 a §:n 3 momentin nojalla ravitsemisliikkeiden aukiolo- ja anniskeluajan rajoituksista. Pykälän mukaan alkoholijuomien anniskelu on lopetettava Pohjanmaan, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen tai Pirkanmaan maakunnassa sijaitsevassa ravitsemisliikkeessä viimeistään kello 22 ja muissa maakunnissa viimeistään kello 24. Pykälässä ei erikseen kielletä anniskelun aloittamista myöhemmin uudelleen saman yön aikana, vaikka ravitsemistoiminnan rajoitusten tarkoituksena on tältä osin estää tartuntataudin leviämistä juuri öisen anniskelutoiminnan yhteydessä. Koska mainitun tartuntatautilain 58 a §:n 3 momentissa säädetään ravitsemisliikkeen velvollisuudesta lyhentää anniskeluaikaa yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, asetukseen lisättäisiin selvyyden vuoksi uusi 4 momentti, jonka mukaan alkoholijuomien anniskelu saadaan kaikissa maakunnissa aloittaa aikaisintaan kello 7 sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään. Anniskelu saadaan alkoholilain 43 ja 44 §:n mukaan aloittaa joko kello 7 tai kello 9. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 6.11.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Alkoholijuomien anniskeluaikaa on esityksessä tarkoitetulla tavalla rajoitettu yön ja aamuyön tunteina 1.6. – 13.7. ja uudelleen 8.10.2020 lähtien. Säännöksen selventämisellä sen tarkoituksen mukaiseksi ei tässä suhteessa ole erillisiä vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.