Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen STM/2020/204

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisten asiain johtajan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Perttula, p. 029 5163521

Esitys

Valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisten asiain johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen valtiotieteiden maisteri Outi Kuivasniemen 1.1.2021 lukien 31.7.2022 saakka, enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.