Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2020/196

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan päätoimisen varapuheenjohtajan tehtävän täyttäminen

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Johtaja Hannu Ijäs, p. 029 5163248

Asia

1.1.2021 perustettavan liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan päätoimiseksi varapuheenjohtajaksi ehdotetaan nimitettäväksi varatuomari Jari Eskuri. Varapuheenjohtajaksi ehdotettu on antanut valtion virkamieslain (750/1994) 8 a §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan päätoimiseksi varapuheenjohtajaksi 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen varatuomari Jari Eskurin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.